previous arrow
next arrow
Slider

ประเภทอุตสาหกรรม

 • แผนกวิชาช่างยนต์
 • แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
 • แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
 • แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
 • แผนกวิชาเทคนิคโลหะ
 • แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
 • แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
 • แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
 • แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
 • แผนกวิชาช่างสำรวจ
 • แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
 • แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
 • แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีโทรคมนาคม
 • แผนกวิชาช่างโยธา
 • แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น

Location

เลขที่ 67 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองจังหวัดขอนแก่น 40000

Our hours

เวลาทำการ 08:00 – 17:00 น.
วันจันทร์ – วันศุกร์

Contact us

Phone: 043 221 290
Fax: 043 222 064
Email: info@kktech.ac.th

กลับสู่ด้านบน