ประเภทอุตสาหกรรม

 • แผนกวิชาช่างยนต์
 • แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
 • แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
 • แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
 • แผนกวิชาเทคนิคโลหะ
 • แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
 • แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
 • แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
 • แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
 • แผนกวิชาช่างสำรวจ
 • แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
 • แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
 • แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีโทรคมนาคม
 • แผนกวิชาช่างโยธา
 • แผนกวิชาช่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
Location

เลขที่ 67 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองจังหวัดขอนแก่น 40000

Our hours

เวลาทำการ 08:00 – 17:00 น.
วันจันทร์ – วันศุกร์

Contact us

Phone: 043-221-290
Email: info@kktech.ac.th

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ รอบโควต้า
ยื่นใบสมัครที่วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2562
> > สมัคร < <
+ +
กลับสู่ด้านบน