www.kktech.ac.th

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่องการรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อ รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครประเภททั่วไป2563

สรุปขั้นตอนเดินเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เสนอ ผู้อำนวยการ.

สรุปขั้นตอนเดินเอกสสารเสนอ-ผอ.-1

กลับสู่ด้านบน