ข่าวบุคลากร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น-รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง มอบหมายหน้าที่เวร-ยามประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

เวร-ยาม-ประจำเดือนกุมภาพันธ์-63

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด และเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)

psd621

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ช่างยนต์,โยธา,สำรวจ,เทคโนโลยีพื้นฐาน)

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว-ตำแหน่ง-ครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว-ตำแหน่ง-ครูอัตราจ้าง

กลับสู่ด้านบน