ข่าวบุคลากร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด และเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)

psd621

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ช่างยนต์,โยธา,สำรวจ,เทคโนโลยีพื้นฐาน)

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว-ตำแหน่ง-ครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว-ตำแหน่ง-ครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิทยบริการและห้องสมุดและเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิทยาบริการและห้องสมุดจำนวน 1 อัตราและเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครเจ้าหน้าที่

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 5 อัตรา(ช่างยนต์,โยธา,สำรวจ,ไฟฟ้า)แก้ไข

รับสมัครครูอัตราจ้าง-แก้ไข้

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ รอบโควต้า
ยื่นใบสมัครที่วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2562
> > สมัคร < <
+ +
กลับสู่ด้านบน