ข่าวบุคลากร

24 ธ.ค. 2563 คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ 1804/2563 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ครูเวรกลางคืน-ครูผู้ตรวจเวร ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564

27 พ.ย.2563 คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ 1646/2563 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ครูเวรกลางคืน-ครูผู้ตรวจเวร ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563

16 พ.ย. 2563 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นที่ 0756/2563 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับผิดชอบหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

4 พ.ย. 2563 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

4 พ.ย. 2563 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

กลับสู่ด้านบน