ข่าวบุคลากร

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง มอบหมายหน้าที่เวร-ยาม ประจำเดือน มิถุนายน 2563

คำสั่งมอบหมายหน้าที่เวร-ประจำเดือน-มิถุนา

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง มอบหมายหน้าที่เวร-ยามประจำเดือนพฤษภาคม2563

เวร-ยาม-ประจำเดือนพฤษภาคม-2563

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษและแนวทางการปฏิบัติราชการตามมาตรการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น-ฉบับที่-3

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง มอบหมายหน้าที่เวร-ยามประจำเดือนเมษายน2563

คำสั่งเวร-ยาม-ประจำเดือนเมษายน-2563

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษและแนวทางการปฎิบัติราชการตามมาตรการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

ประกาศวิทยาลัยฯ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ยกเลิกการจัดงานปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศยกเลิกจัดงานปัจฉิมและพิธีมอบประกา

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง มอบหมายหน้าที่เวร-ยามประจำเดือนมีนาคม2563

มอบหมายหน้าที่ครูเวร-ยาม-ประจำเดือน-มีนาค

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น-รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

กลับสู่ด้านบน