ข่าวบุคลากร

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ 0791/2563 เรื่อง มอบหมายหน้าที่เวรกลางวัน-เวรกลางคืน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 (ฉบับเพิ่มเติม)

คำสั่งเวร-ยาม-เดือนกรกฎาคม-63-ฉบับเพิ่มเติม

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ฉบับที่ 2)

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างฉบับที่-2

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่0756/2563 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับผิดชอบและปฎิบัติหน้าที่ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

มอบหมายหน้าที่-2563

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว-ครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง(ครู) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง มอบหมายหน้าที่เวร-ยาม ประจำเดือน มิถุนายน 2563

คำสั่งมอบหมายหน้าที่เวร-ประจำเดือน-มิถุนา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษและแนวทางการปฏิบัติราชการตามมาตรการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น-ฉบับที่-3

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง มอบหมายหน้าที่เวร-ยามประจำเดือนเมษายน2563

คำสั่งเวร-ยาม-ประจำเดือนเมษายน-2563

กลับสู่ด้านบน