ข่าวงานพัสดุ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง การขายวัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เผย่แพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2563

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาหนังสือเรียนฟรี ประจำภาคเรียนที่1/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาหนังสือเรียนฟรี-ประจำภาคเรียนที่1-2563-ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฎิบัติการ 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฎิบัติการ-4-ชั้น

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฎิบัติการ 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก้อสร้างอาคารเรียนและปฎิบัติการ4-ขั้น

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ปรับปรุงพื้นคอนกรีตภายในโรงฝึกฯ ใช้ในการเรียนการสอน(ช่างยนต์) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเจาะจง

ปรับปรุงพื้นคอนกรีตภายในดรงฝึกช่างยนต์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ซื้อวัสดุฝึก 2/2563 ครั้งที่ 3 ใช้ในการเรียนการสอน(ช่างยนต์) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเจาะจง

ซื้อวัสดุฝึกช่างยนต์

กลับสู่ด้านบน