ข่าวงานพัสดุ

25-3-64 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด IP PHONE เพื่อใช้ในวิทยาลัยฯ (งานศูนย์ข้อมูลฯ) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเจาะจง

25-3-64-ประกาศ-จัดซื้อ-IP-PHONE

25-3-64 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด IP CAMERA เพื่อใช้ในวิทยาลัยฯ (งานศูนย์ข้อมูลฯ) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเจาะจง

25-3-64-ประกาศ-จัดซื้อ-IP-CAMERA

25-3-64 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้ ใช้ในการเรียนการสอน (งานอาคาร) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเจาะจง

25-3-64-ประกาศ-จัดซื้อ-โต๊ะและเก้าอี้

23-3-64 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23-3-64-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-38945

18/3/2564 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ชุดโปรแกรม(PLC) ใช้ในการเรียนการสอน(วก.หนองเรือ ไฟฟ้า) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย วิธีเจาะจง

18-03-64-ซื้อครุภัณฑ์ชุดโปรแกรมPLC

12-3-2564 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกเขียนโปรแกรมไมโคคอนโทรลเลอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

12-3-64-ประกาศประชาพิจารณ์แก้ไขครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเรียนการสอน

12-3-2564 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกเขียนโปรแกรมไมโคคอนโทรลเลอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

12-3-64-ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ชุดฝึกเขียนโปรแกรม

10/3/2564 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการฝึกการเรียนการสอน จำนวน 2 รายการ

ประกาศประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการ

10/3/2564 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกเขียนโปรแกรมไมโคคอนโทรลเลอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์ชุดฝึกเขียนโป

10/3/2564 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุฝึกปฏิบัติการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิตแบบอัตโนมัติ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติ

กลับสู่ด้านบน