ข่าวใหม่

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาสร้างงานนวัตกรรมใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น-รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่องการรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อ รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครประเภททั่วไป2563

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเชื่อมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง วัสดุก่อสร้าง พัฒนาห้องปฎิบัติการเรียนรู้เทคโนโลยี IOT ใช้ในการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเจาะจง

วัสดุก่อสร้างพัฒนาห้อง-IOT

กลับสู่ด้านบน