ข่าวใหม่

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ 0791/2563 เรื่อง มอบหมายหน้าที่เวรกลางวัน-เวรกลางคืน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 (ฉบับเพิ่มเติม)

คำสั่งเวร-ยาม-เดือนกรกฎาคม-63-ฉบับเพิ่มเติม

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ฉบับที่ 2)

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างฉบับที่-2

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ 0716/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1และปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2563

คำสั่งปฐมนิเทศ-631

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่0756/2563 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับผิดชอบและปฎิบัติหน้าที่ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

มอบหมายหน้าที่-2563

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว-ครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง(ครู) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่องการขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ-1

กลับสู่ด้านบน