ดาวน์โหลด

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น-เรื่อง-เผย่แพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2563

กลับสู่ด้านบน