ดาวน์โหลด

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น-เรื่อง-เผย่แพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2563

สรุปขั้นตอนเดินเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เสนอ ผู้อำนวยการ.

สรุปขั้นตอนเดินเอกสสารเสนอ-ผอ.-1

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ รอบโควต้า
ยื่นใบสมัครที่วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2562
> > สมัคร < <
+ +
กลับสู่ด้านบน