ประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว-ครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง(ครู) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษและแนวทางการปฏิบัติราชการตามมาตรการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น-ฉบับที่-3

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น-รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่องการรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อ รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครประเภททั่วไป2563

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น-เรื่อง-เผย่แพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2563

ประกาศรับสมัครงานบริษัท ไพรมัส จำกัดรับผู้ที่จบปวช-ปวส ด้านสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3 ตำแหน่ง 1ผู้ช่วยวิศวกรวิจัย 2 เจ้าหน้าที่เสนอราคา 3เจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย (ช่างเทคนิค)

pm579

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ยกเลิกประกาศ จัดซื้อพัสดุการศึกษา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ยกเลิกประกาศ-จัดซื้อพัสดุการศึกษา-ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ยกเลิกประกาศ จัดซื้อพัสดุการศึกษา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ยกเลิกประกาศ-จัดซื้อพัสดุการศึกษา-ช่างอิเล็กทรอนิกส์-2

กลับสู่ด้านบน