ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ปรับปรุงรื้อผนังตบแต่งพื้นที่จอดรถ ใช้ในการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเจาะจง

psd555

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ รอบโควต้า
ยื่นใบสมัครที่วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2562
> > สมัคร < <
+ +
กลับสู่ด้านบน