ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมฯใช้ในการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเจาะจง

ปรับปรุงศซ่อมแซ่มเครื่องปรับอากาศห้องประชุม-18030

กลับสู่ด้านบน