ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมฯใช้ในการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเจาะจง

ปรับปรุงศซ่อมแซ่มเครื่องปรับอากาศห้องประชุม-18030

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ รอบโควต้า
ยื่นใบสมัครที่วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2562
> > สมัคร < <
+ +
กลับสู่ด้านบน