ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้ในการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเจาะจง

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์102000

กลับสู่ด้านบน