ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิทยาบริการและห้องสมุดจำนวน 1 อัตราและเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครเจ้าหน้าที่

กลับสู่ด้านบน