ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิทยาบริการและห้องสมุดจำนวน 1 อัตราและเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครเจ้าหน้าที่

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ รอบโควต้า
ยื่นใบสมัครที่วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2562
> > สมัคร < <
+ +
กลับสู่ด้านบน