ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิทยบริการและห้องสมุดและเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

กลับสู่ด้านบน