ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ช่างยนต์,โยธา,สำรวจ,เทคโนโลยีพื้นฐาน)

ตุลาคม 30, 2019

post kktech