ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด และเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)

ตุลาคม 30, 2019

post kktech