คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง แต่งตั้งมอบหมายงานคณะกรรมการปกครอง ปกครองแผนกหัวหน้าแผนก ปฎิบัติหน้าที่เวรประจำวันประจำประตูเข้า-ออก วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

คำสั่งปฎิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันประจำประตูเข้า-ออก2-2562

กลับสู่ด้านบน