คำสั่งวิทยาลัยเทคนิค เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ Master Plan และภูมิทัศน์ อาคารปฎิบัติการ 4 ชั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ-master-plan-4ชั้น

กลับสู่ด้านบน