คำสั่งวิทยาลัยเทคนิค เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ Master Plan พื้นที่ติดตั้งครุภัณฑ์พร้อมรายละเอียดการติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ-master-plan

กลับสู่ด้านบน