คำสั่งวิทยาลัยเทคนิค เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ Master Plan พื้นที่ติดตั้งครุภัณฑ์พร้อมรายละเอียดการติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ-master-plan

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ รอบโควต้า
ยื่นใบสมัครที่วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2562
> > สมัคร < <
+ +
กลับสู่ด้านบน