ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าบริเวณรั้ววิทยาลัยฯ ใช้ในการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดย วิธีเจาะจง

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าบริเวรรั้ว13022001

กลับสู่ด้านบน