ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าบริเวณรั้ววิทยาลัยฯ ใช้ในการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดย วิธีเจาะจง

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าบริเวรรั้ว13022001

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ รอบโควต้า
ยื่นใบสมัครที่วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2562
> > สมัคร < <
+ +
กลับสู่ด้านบน