ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนชั้น1 ใช้ในการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดย วิธีเจาะจง

ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนชั้น1001

กลับสู่ด้านบน