ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ปรับปรุงภูมิทัศน์ฯปรับพื้นฯหน้าเสาธง ใช้ในการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดย วิธีเจาะจง

ปรับปรุงภูมิทัศน์ฯปรับพื้นหน้าเสาธง001

กลับสู่ด้านบน