ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ซื้อวัสดุการศึกษา ใช้ในการเรียนการสอน(ช่างเทคโนโลยีคอมฯ) ประจำปีงบประมาณ2563 โดยวิธีเจาะจง

ซื้อวัสดุการศึกษา11710001

กลับสู่ด้านบน