ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ ซ่อม-เปลี่ยนหลอดไฟ ใช้ในการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ2563 โดยวิธีเจาะจง

ปรับปรุงภูมิทัศน์ซ่อมเปลี่ยนหลอดไฟ001

กลับสู่ด้านบน