ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง บำรุงรักษาลิฟท์อาคาร 6 ทิศตะวันออกฯ ใช้ในการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ2563 โดยวิธีเจาะจง

บำรุงรักษาลิฟท์อาคาร6001

กลับสู่ด้านบน