ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ปรับปรุงห้องเรียน งานเครื่องล่างรถยนต์(ช่างยนต์)ใช้ในการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ2563 โดยวิธีเจาะจง

ปรับปรุงห้องเรียนช่างยนต์90000001

กลับสู่ด้านบน