ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ใช้ในการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ2563 โดยวิธีเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา31000001

กลับสู่ด้านบน