ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ในการเรียนการสอน (ช่างเทคโนโลยีคอมฯ)ประจำปีงบประมาณ2563 โดยวิธีเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน1235001

กลับสู่ด้านบน