ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ซื้อวัสดุการศึกษา ใช้ในการเรียนการสอน(ช่างก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเจาะจง

ซื้อวัสดุการศึกษา3365009012020171837

กลับสู่ด้านบน