ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งประดิษฐ์ฯ ใช้ในการเรียนการสอน(ช่างโยธา) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเจาะจง

ส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งประดิษฐ์2285

กลับสู่ด้านบน