ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาสร้างงานนวัตกรรมใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ชุดพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

กลับสู่ด้านบน