คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง มอบหมายหน้าที่เวร-ยามประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

เวร-ยาม-ประจำเดือนกุมภาพันธ์-63

กลับสู่ด้านบน