ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2563

กลับสู่ด้านบน