ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง วัสดุก่อสร้าง พัฒนาห้องปฎิบัติการเรียนรู้เทคโนโลยี IOT ใช้ในการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเจาะจง

วัสดุก่อสร้างพัฒนาห้อง-IOT

กลับสู่ด้านบน