ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาสร้างงานนวัตกรรมใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ

กลับสู่ด้านบน