ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

กลับสู่ด้านบน