ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ยกเลิกการจัดงานปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศยกเลิกจัดงานปัจฉิมและพิธีมอบประกา

กลับสู่ด้านบน