ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ ใช้ในการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ2563 โดย วิธีเจาะจง

ซื้อเครื่องปริ้นเตอรื

กลับสู่ด้านบน