ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง กล้องระดับอัตโนมัติใช้ในการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ2563 โดย วิธีเจาะจง

กล้องระดับอัตโนมัติ

กลับสู่ด้านบน