ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ซื้อวัสดุการศึกษา 2/2563 ใช้ในการเรียนการสอน(ช่างไฟฟ้า) ประจำปีงบประมาณ2563 โดย วิธีเจาะจง

ซื้อวัสดุการศึกษาช่างไฟฟ้า30000

กลับสู่ด้านบน