ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง จัดซื้อสติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด ใช้ในการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ2563 โดย วิธีเจาะจง

จัดซื้อสติ๊กเกอร์ติฟิวเจอรืบอร์ด

กลับสู่ด้านบน