ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ซื้อเก้าอี้พลาสติกหัวกลม ใช้ในการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเจาะจง

ซื้อเก้าอี้พลาสติกหัวกลม

กลับสู่ด้านบน