ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ปรับปรุงตู้เก็บเอกสารฯ ใช้ในการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเจาะจง

ปรับปรุงตู้เก็บเอกสาร

กลับสู่ด้านบน