ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง จัดทำป้ายแผนกและป้าย 5 ส. ใช้ในการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเจาะจง

จัดทำป้ายแผนกและ5ส-1

กลับสู่ด้านบน