ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์2563(คอมพิวเตอร์)ใช้ในการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเจาะจง

ซื้อคุุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ช่างไฟฟ้า

กลับสู่ด้านบน