ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ซื้อวัสดุฝึก 2/2563 ครั้งที่ 3 ใช้ในการเรียนการสอน(ช่างยนต์) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเจาะจง

ซื้อวัสดุฝึกช่างยนต์

กลับสู่ด้านบน