ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ปรับปรุงพื้นคอนกรีตภายในโรงฝึกฯ ใช้ในการเรียนการสอน(ช่างยนต์) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเจาะจง

มีนาคม 20, 2020

post kktech