ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ปรับปรุงพื้นคอนกรีตภายในโรงฝึกฯ ใช้ในการเรียนการสอน(ช่างยนต์) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเจาะจง

ปรับปรุงพื้นคอนกรีตภายในดรงฝึกช่างยนต์

กลับสู่ด้านบน