ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฎิบัติการ 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

มีนาคม 20, 2020

post kktech