ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฎิบัติการ 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก้อสร้างอาคารเรียนและปฎิบัติการ4-ขั้น

กลับสู่ด้านบน