คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง มอบหมายหน้าที่เวร-ยามประจำเดือนพฤษภาคม2563

เวร-ยาม-ประจำเดือนพฤษภาคม-2563

กลับสู่ด้านบน