คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง มอบหมายหน้าที่เวร-ยาม ประจำเดือน มิถุนายน 2563

คำสั่งมอบหมายหน้าที่เวร-ประจำเดือน-มิถุนา

กลับสู่ด้านบน