ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ซื้อแท่นแม่เหล็กจับยึดชิ้นงานเครื่องเจียรไนราบ ใช้ในการเรียนการสอน(เทคนิคการผลิต)ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเจาะจง

ซื้อแท่นแม่เหล็กจับยึดชิ้นงานเครื่องเจียรไนราบเทคนิคการผลิค

กลับสู่ด้านบน