ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ ใช้ในการเรียนการสอน(เทคนิคอุตฯ)ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเจาะจง

ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

กลับสู่ด้านบน